WORKCAMPY

WORKCAMPY 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy od 2014r. organizuje ze Stowarzyszeniem  Jeden Świat międzynarodowe projekty wolontariacie - WORKCAMPY 

Workcamp to międzynarodowy projekt wolontariacki, w czasie którego kilku  wolontariuszy z różnych krajów pracuje na rzecz społeczności lokalnej oraz spędza razem czas w wielokulturowym środowisku. Wolontariusze pracują ok. 6 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu. Charakter ich pracy zależy od tematyki projektu - może to być praca z dziećmi (nauka angielskiego, gry i zabawy), może to być projekt ekologiczny, prace remontowe lub organizowanie festiwalu promującego pokój, tolerancję lub ekologię. Praca ta odpowiada na ważne potrzeby i wspiera lokalne inicjatywy.

 

Poczytaj wspomnienia wolontariuszy: 

2017

2016

2015

2014