Zmiana kryterium dochodowego w PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega kryterium dochodowe w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i aktualnie wynosi ono 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjnego o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Informacje o programie.