POGOTOWIE LEKCYJNE

Pogotowie

POGOTOWIE LEKCYJNE

Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chcesz pomagać młodszym, możesz zostać wolontariuszem pogotowia lekcyjnego prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

 

ZADANIA

Wolontariusz w ramach pogotowia lekcyjnego  może: pomóc dzieciom w odrabianiu prac domowych w zakresu szkoły podstawowej, prowadzić zajęcia wyrównawcze, pomóc w nauce języka polskiego,  prowadzić zajęcia z języków obcych.  

ILE CZASU?

min. 1 godzina w tygodniu

OPIS PROJEKTU

Pogotowie lekcyjne to projekt mający na celu wyrównywanie braków edukacyjnych i zaległości szkolnych,  nauka języka polskiego dzieci dwujęzycznych,  

Zajęcia pogotowia lekcyjnego odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00–18.00 w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” przy ul. Prawniczej 54.

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Praca na rzecz dzieci to okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych.

OFERUJEMY

  • podpisanie porozumienia z wolontariuszami, którzy zdecydują się na współpracę 
  • wystawienie zaświadczenia w zakresie podjętej współpracy 
  • pomoc Koordynatora Wolontariatu w trakcie współpracy 
  • wsparcie w realizacji zadań w zależności od potrzeb

Koordynator wolontariatu: Magdalena Hilińska-Redzicka, tel. 534 508 233