Podwórkowa Gwiazdka 2017

 

Projekt socjalny 

W ramach prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy projektu integracyjno - sąsiedzkiego pod nazwą Podwórkowa Gwiazdka w dniu 2 grudnia 2017 odbyło się wigilijne spotkanie.  Wydarzenie było  okazją do wspólnego kultywowania świątecznej  tradycji przygotowania świąt Bożego Narodzenia. Cykliczne już spotkania sprzyjają  budowaniu relacji sąsiedzkich,  tożsamości lokalnej ale też wzmacniają więzi rodzinne. Podczas spotkań, uczestnicy wspólnie śpiewają kolędy, przygotowują świąteczne ozdoby, własnoręcznie wykonują kartki z życzeniami i ubierają choinkę.  

 

Podwórkowa Gwiazdka, jest dedykowana ursuskim rodzinom. 

Celem akcji jest:

zaangażowanie społeczności lokalnej do tworzenia przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiego spotkania, kreowanie organizacji czasu wolnego dla rodzin i społeczności lokalnej  oraz zacieśniania relacji wewnątrzrodzinnych podczas  wspólnego przygotowania i celebrowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Koordynator zadania: Izabela Gromek