Zarządzenie w sprawie ustalenia 24.12.2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Zarządzenie w sprawie ustalenia 24.12.2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Zarządzenie