Aktualności

POGOTOWIE LEKCYJNE

Pogotowie

POGOTOWIE LEKCYJNE

Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chcesz pomagać młodszym, możesz zostać wolontariuszem pogotowia lekcyjnego prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Czytaj więcej: POGOTOWIE LEKCYJNE

"Mamo! Idę na boisko"

 

"Mamo! Idę na boisko" to program całorocznych zajęć sportowych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej.
Dzięki zaangażowaniu Darczyńców oraz Partnerów Fundacji Akademia Sportu PRO-AM dzieci w ciągu roku szkolnego 2017/2018 mogą brać udział w regularnych treningach piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz kung fu.
Nabór do programu prowadzony jest m.in. za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

 

Nabór uzupełniający na II semestr roku szkolnego 2017/2018 prowadzony jest do 7 stycznia 2018 roku.

 

Zachęcamy do śledzenia postępów dzieci na stronie www.facebook.com/mamoidenaboisko/

 

 

 

 

 

Podwórkowa Gwiazdka 2017

 

Projekt socjalny 

W ramach prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy projektu integracyjno - sąsiedzkiego pod nazwą Podwórkowa Gwiazdka w dniu 2 grudnia 2017 odbyło się wigilijne spotkanie.  Wydarzenie było  okazją do wspólnego kultywowania świątecznej  tradycji przygotowania świąt Bożego Narodzenia. Cykliczne już spotkania sprzyjają  budowaniu relacji sąsiedzkich,  tożsamości lokalnej ale też wzmacniają więzi rodzinne. Podczas spotkań, uczestnicy wspólnie śpiewają kolędy, przygotowują świąteczne ozdoby, własnoręcznie wykonują kartki z życzeniami i ubierają choinkę.  

Czytaj więcej: Podwórkowa Gwiazdka 2017

Święta dla potrzebujących

Święta dla potrzebujących 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus organizuje lub współorganizuje dla swoich podopiecznych świąteczne spotkania.  W tym roku w kameralnych spotkaniach wzięli udział m.in. osoby ubogie, bezdomne, osoby niepełnosprawne, samotni seniorzy, rodziny zastępcze, a także rodziny z dziećmi.

W ramach świątecznych imprez Ośrodek wraz z Urzędem Dzielnicy Ursus, organizacjami pozarządowymi Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny  Simul oraz  szkołami zorganizował spotkania  opłatkowe oraz choinkowe zabawy.

Czytaj więcej: Święta dla potrzebujących

Informator "Za życiem"

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Poniżej informator do pobrania:

Z życiem