Aktualności

Święta dla potrzebujących

Święta dla potrzebujących 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus organizuje lub współorganizuje dla swoich podopiecznych świąteczne spotkania.  W tym roku w kameralnych spotkaniach wzięli udział m.in. osoby ubogie, bezdomne, osoby niepełnosprawne, samotni seniorzy, rodziny zastępcze, a także rodziny z dziećmi.

W ramach świątecznych imprez Ośrodek wraz z Urzędem Dzielnicy Ursus, organizacjami pozarządowymi Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny  Simul oraz  szkołami zorganizował spotkania  opłatkowe oraz choinkowe zabawy.

Czytaj więcej: Święta dla potrzebujących

Podwórkowa Gwiazdka 2017

 

Projekt socjalny 

W ramach prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy projektu integracyjno - sąsiedzkiego pod nazwą Podwórkowa Gwiazdka w dniu 2 grudnia 2017 odbyło się wigilijne spotkanie.  Wydarzenie było  okazją do wspólnego kultywowania świątecznej  tradycji przygotowania świąt Bożego Narodzenia. Cykliczne już spotkania sprzyjają  budowaniu relacji sąsiedzkich,  tożsamości lokalnej ale też wzmacniają więzi rodzinne. Podczas spotkań, uczestnicy wspólnie śpiewają kolędy, przygotowują świąteczne ozdoby, własnoręcznie wykonują kartki z życzeniami i ubierają choinkę.  

Czytaj więcej: Podwórkowa Gwiazdka 2017

Edukacja Finansowa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus we współpracy z Fundacją Innowacja i Wiedza zaprasza na miesiąc EDUKACJI FINANSOWEJ. Przygotowana dla Państwa oferta bezpłatnych konsultacji i/lub warsztatów ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy w obszarze: zarządzania budżetem domowym, liczenia dochodu oraz planowanie wydatków, prostych sposobów na oszczędzanie, minimalizowania kosztów i zwiększania dochodów, wychodzenie z zadłużeń i spłaty zobowiązań, budowania świadomości w zakresie rozsądnego pożyczania. Indywidualne konsultacji będą poświęcone zgłaszanym przez Państwo konkretnym sytuacjom finansowym. 

Szczegółowe informacje i zapisy uzyskacie Państwo pod nr telefonu 511862982.

EF

Informator "Za życiem"

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Poniżej informator do pobrania:

Z życiem

Zmiana kryterium dochodowego w PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega kryterium dochodowe w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i aktualnie wynosi ono 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjnego o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Informacje o programie.