Asystent osoby niepełnosprawnej w Warszawie

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej to miejski program realizowany przez Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”  przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie. Jest on skierowany do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bądź równoważnym), którego realizacja odbywa się na terenie całego miasta stołecznego Warszawy.

Asystenci pomagają* przemieszczać się po mieście, dojeżdżać do pracy, towarzyszą w różnych zajęciach, pojawiają się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie i dyskretna pomoc.

Usługi Programu skierowane są do osób pełnoletnich, a pomoc dostosowywana indywidualnie do sytuacji i potrzeb klienta.

Zamówienia na usługi można składać:

Usługi są świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00.

Z usług asystenckich można skorzystać w podstawowym czasie w wymiarze 1 godziny, do sześciu godzin w tygodniu.

Opłata za usługę ma charakter symboliczny i wynosi 1 zł za każdą godzinę.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 837 33 20 lub na stronie internetowej Programu AON  www.asystent.warszawa.pl

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług asystenckich i współpracy!

 

* W ramach Programu AON nie są realizowane usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.