Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pt. „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”

Zapytanie ofertowe w sprawie organizacji konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pt. „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Pl. Czerwca 1976r. nr. 1

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Organizacja dla 150 osób konferencji upowszechniającej rezultaty projektu pt. „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 - 2013, Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna;  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa:
1.    wynajmu sali konferencyjnej, spełniającej następujące wymagania:
- na terenie Dzielnicy Ursus
- sala na 150 osób,
- w pobliżu powinien znajdować się parking
- sala musi posiadać sprzęt audiowizualny, mikrofony, nagłośnienie, ekran do wyświetlenia, rzutnik multimedialny
- oznaczone miejsce realizacji konferencji zgodnie z Logo Projektu
- miejsce, w którym będzie odbywać się konferencja musi być odpowiednio oznakowane ( napisy i strzałki przed  budynkiem i wewnątrz budynku)
- sala klimatyzowana
- czas trwania konferencji to od godz. 10 do 14.
Wszystkie powyższe aspekty Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym

2.    usługa cateringu polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu do Sali konferencyjnej z rozłożeniem na stołach poczęstunku zawiera:
- przekąski  miniaturowe słone ( w tym sushi)
- przekąski miniaturowe słodkie
- sałatki
- owoce obrane, krojone
- ciasta
- serwis kawowy: kawa, herbata (min. 3 rodzaje), soki
(min. 3 rodzaje), woda mineralna gazowana i niegazowana butelkowana, mleko zagęszczone do kawy, cytryna, jednorazowy cukier biały i brązowy
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu (nakrycie stołów, serwetki, żywe kwiaty itp.)

Wszystkie powyższe aspekty Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym

3.    druk biuletynów informacyjnych
– 300 szt.
- w kolorze
- tekst, zdjęcia i grafika
- format   max A4 ilość str. max 12.

Zamawiający dostarczy materiał najpóźniej na 7 dni przed konferencją

4.    obsługa techniczna konferencji polegająca na:
- ustawieniu krzeseł i stołów
- oznaczeniu miejsca konferencji
- rozłożenia cateringu
- bieżącego sprzątania
- min. jednej osoby obsługującej uczestników konferencji
- zainstalowaniu sprzętu audiowizualnego do przeprowadzenia konferencji i bieżącego dbania o sprawność sprzętu
- sprzątanie miejsca po konferencji leży po stronie wykonawcy

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca określa cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto z podatkiem VAT.

WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE  Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
PLN

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania usługi: 29 – 08 - 2013 r.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Edyta Kowalczyk koordynator projektu; tel. 514 361 555; 22 478 41 14;  e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy przesłać na adres  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus. Pl. Czerwca 1976r. nr. 1 w pokoju nr. 14 w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu) z dopiskiem „Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu pt. „ Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” do dnia 08.08.2013 r. do godz. 10:00.

KRYTERIA OCENY OFERT

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

100% ceny
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podania przyczyny.

FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”.

UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zawarcia umowy.

Do pobrania:

1. Formularz oferty

Zapytanie