Informacja o modyfikacji treści naboru na stanowisko wychowawcy w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Stokrotka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuję o modyfikacji treści naboru na stanowisko wychowawcy w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Stokrotka.

Wymóg konieczny do złożenia aplikacji posiadania min. 2 letniego  stażu pracy z dziećmi romskimi zostaje anulowany.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  wymaga jedynie podsiadania  min. 2 letniego doświadczenia w pracy z dziećmi (bez względu na  grupę etniczną).