Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w ramach projektu „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego jutra”

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w ramach projektu „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego jutra”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychologa została wybrana Pani Katarzyna Kawka, Warszawa Pani Kawka spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę.