Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa - umowa o pracę

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza nabór na stanowisko psychologa  - umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne  

2.Ukończone  studia podyplomowe z zakresu pracy z rodziną lub dzieckiem, lub inne  certyfikowane kursy z w/w zakresu  

3.Staż pracy– min. 3 lata  w pracy psychologa

4.Doświadczenie w  prowadzeniu terapii indywidualnej lub grupowej – min. 1 rok 

Warunki zatrudnienia : umowa o pracę 

Pożądane:

-  umiejętności  w zakresie postawienie  diagnozy, 

- znajomość problemów rodziny i możliwych dysfunkcji,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra znajomość języka obcego 

- podstawowa umiejętność obsługi komputera – w tym pakietu MS Office

- znajomość Kodeksów: rodzinnego i opiekuńczego, postępowania administracyjnego, etyki psychologa , ustawy o pomocy społecznej , o przeciwdziałaniu przemocy.

Wymagane dokumenty

1)Cv i list motywacyjny

2)Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach,  doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach

3)Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Ofertę wraz z wymaganymi  dokumentami należy składać w  zamkniętej kopercie  do dnia 03.02.2015r. do godz. 10,00 w sekretariacie Ośrodka – Plac Czerwca 1976r. Nr 1, 02-495 Warszawa.

Kontakt z osobą odpowiedzialną – p. Hanna Zmorzyńska 511863050