Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wspomagającego języka polskiego na umowę zlecenie w projekcie „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy”

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
projekt konkursowy realizowany w ramach PO KL 2007-2013
poddziałania 1.3.1.:
Projekt na rzecz społeczności romskiej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
poszukuje osoby do wykonywania zadań z zakresu
nauczyciel wspomagający języka polskiego do indywidualnych lekcji
(umowa zlecenie)
w projekcie „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  m.st. Warszawy

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończony zakład kształcenia nauczycieli, nauczyciel języka polskiego.

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na czas realizacji projektu:
kwiecień 2011r. – czerwiec 2012 r.
40 h miesięcznie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku „nauczyciel wspomagający języka polskiego do indywidualnych lekcji”:
- Współpraca nauczyciela wspomagającego z nauczycielem wiodącym
- Opracowanie wraz z nauczycielem wiodącym strategii lekcji tak, aby nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami
- Opracowanie indywidualnych metod nauczania  zgodnego z obowiązującym programem edukacyjnym
- Indywidualna praca nauczyciela wspomagającego z jednym uczniem
- Ustalenie zakresu treści i umiejętności do opanowania przez uczniów w konsultacji z nauczycielem wiodącym
- przygotowanie dodatkowych ćwiczeń z języka polskiego
- Pomoc przy odrabianiu zadań domowych
- Prowadzenie karty pracy i jej rozliczanie raz w miesiącu
- Opracowanie dokumentacji, ankiet,  planów wynikowych oraz ich ewaluacja
    
Wymagane dokumenty:
1) cv,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie wyższe kierunkowe lub spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r nr 50 poz. 400)
3) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy i szkolenia.

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „nauczyciel wspomagający języka polskiego do indywidualnych lekcji  w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (ul. Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa) lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do  07.04.2011r. do godz. 12.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 478-41-25