Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w projekcie "Integracja i Edukacja Romów z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa"

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
projekt konkursowy realizowany w ramach PO KL 2007-2013
poddziałania 1.3.1.:
Projekt na rzecz społeczności romskiej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa w projekcie Integracja i  Edukacja Romów z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychologa została wybrana pani Iwona Grabowicz – Chądrzyńska.

Pani Iwona Grabowicz- Chądrzyńska spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze i posiada odpowiednie kwalifikacje.