Informacja o wynikach naboru na stanowisko pielęgniarki środowiskowej w projekcie "Integracja i Edukacja Romów z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa"

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”
projekt konkursowy realizowany w ramach PO KL 2007-2013
poddziałania 1.3.1.:
Projekt na rzecz społeczności romskiej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pielęgniarki środowiskowej w projekcie Integracja i Edukacja Romów z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy , informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pielęgniarki środowiskowej została wybrana pani Małgorzata Figura-Burak.

Pani Małgorzata Figura-Burak spełnia wymagania przedstawione  w ogłoszeniu  o naborze i posiada odpowiednie kwalifikacje.