Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym


RewitalizacjaNazwa projektu:

"Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.05.02.00-14-079/09-00

Opis:

W ramach projektu w aspekcie społeczno-kulturowym zostało zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze”. Przedmiotem modernizacji była całkowita przebudowa budynku zlokalizowanym przy ul. Walerego Sławka na terenie Parku Achera. W wyniku realizacji projektu powstał budynek parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Środkowa część budynku jest dwukondygnacyjna. W budynku mieści się dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów. Lokale użytkują też organizacje pozarządowe. Największa z sal przeznaczona jest do celów szkoleniowych i kulturalnych. Dokonana została również restauracja starej zieleni wokół obiektów kultury i w przestrzeni międzyblokowej.

Informacje szczegółowe o projekcie dostępne są na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.