Ursusowskie Partnerstwo drogą do lepszego życia

„Ursusowskie Partnerstwo drogą do lepszego życia”
projekt konkursowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług
w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności
zadanie 4 w Projekcie 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej realizuje wniosek konkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie Pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Jest to zadanie 4 w Projekcie 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt rozpoczął się w marcu 2012 i kończy się w sierpniu 2013r..

Wartość projektu ogółem to 724 226,00zł.

Założeniem jest realizacja pilotażowego wdrożenia Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w zakresie pracy socjalnej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Umożliwi to wypracowanie systemu pomocy społecznej łączącego elementy prewencji, interwencji i integracji wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Działania na rzecz przeciwdziałaniu bezdomności prowadzone będą w partnerstwie z Kamiliańską Misja Pomocy Społecznej oraz przy wsparciu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Ursus i Spółdzielnią Mieszkaniową Niedźwiadek.

W ramach projektu chcemy objąć wsparciem 51 rodzin realnie zagrożonych bezdomnością – zadłużonych, z wyrokami eksmisji. Zaoferujemy im pracę socjalną wzbogacona szeroką ofertą pomocy specjalistycznej (mediator, prawnik, psycholog, doradca zawodowy, doradca finansowo-kredytowy). Również prowadzone będą warsztaty umiejętności społecznych oraz grupa wsparcia.

Projekt jest koordynowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wraz ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY POSIADAJĄCE ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1
Tel. 22- 478- 41-02
22- 478- 41-11

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
ul. Traktorzystów 26
tel. 22- 478 -30- 22

 

 

Ulotka