Ogłoszenie o przetargu na zakup usługi restauracyjnej dla podopiecznych OPS Dz. Ursus m. st. Warszawy oraz dowóz obiadów dla podopiecznych DDPS (15)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na zakup usługi restauracyjnej - wydania 1120 obiadów miesięcznie przygotowanych do konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla  podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dostarczenia 650 obiadów miesięcznie do miejsc zamieszkania klientów oraz dowóz 480 obiadów miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora.

 

Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 2a
  5. Załącznik 3
  6. Załącznik 4
  7. Załącznik 5
  8. Załącznik 6
  9. Załącznik 7
  10. Ogłoszenie