Ogłoszenie o przetargu na zakup usługi restauracyjnej dla podopiecznych OPS Dz. Ursus m. st. Warszawy oraz dowóz obiadów dla podopiecznych DDPS (16)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na zakup usługi restauracyjnej - wydania 1137 obiadów miesięcznie przygotowanych do konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla  podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dostarczenia 725 obiadów miesięcznie do miejsc zamieszkania klientów oraz dowóz 510 obiadów miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora.

 

Do pobrania:

  1. SIWZ
  2. Załącznik 1
  3. Załącznik 2
  4. Załącznik 2a
  5. Załącznik 3
  6. Załącznik 4
  7. Załącznik 5
  8. Załącznik 6
  9. Załącznik 7
  10. Ogłoszenie