Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 Euro w 2016 r.

Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2016 r.

Plan 2016