Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2017 r. po korekcie

Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2017 r. po korekcie

Plan 2016