Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku

Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku
ul. Prawnicza 54
02-495 Warszawa

tel. (22) 667-73-03

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum oferuje bezpłatną pomoc dla dorosłych i dzieci:

  1. Psychologiczną
    • Indywidualną: konsultacje, diagnoza, terapia, pomoc w kryzysie, mediacje i wsparcie;
    • Grupową: warsztaty, socjoterapia, treningi, grupy wsparcia;
  2. Psychiatryczną - konsultacje psychiatryczne;
  3. Pedagogiczną - terapia pedagogiczna (reedukacja);
  4. Logopedyczną

Centrum Pomocy Rodzinie i dziecku realizuje programy edukacyjno-terapeutyczne takie jak:

Program wyrównywania szans dla dzieci - praca z dziećmi z dysfunkcjami w zakresie mowy, kojarzenia, koncentracji uwagi prowadzona przez specjalistę-logopedę oraz przez reedukatora-terapeutę pedagogicznego - z dziećmi wymagającymi zajęć reedukacyjnych.

Program socjoterapeutyczny dla dzieci ze szkół podstawowych z Ursusa -  z trudnościami związanymi z nawiązywaniem trwałych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi (rodzice, nauczyciele), rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem uczuć, rozwiązywaniem w sposób konstruktywny konfliktów i brakiem umiejętności obrony własnych praw, bez okazywania agresji.

Program edukacyjno-profilaktyczny dla rodziców - w celu pogłębienia umiejętności wychowawczych, sprzyjających wychowaniu dzieci z szacunkiem, bez przemocy.

Program relaksacyjno-poznawczy dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu Seniora - nastawiony na aktywizację psychoruchową seniorów przy wykorzystaniu odpowiednich ćwiczeń fizycznych (terapia Dennissona), muzyki, technik oddechowych.

Program wspomagający wychowawców z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka" - pomoc psychologa Centrum w określeniu deficytów dzieci/młodzieży, które powinny być przedmiotem pracy(pomocy) wychowawców lub psychologa.  

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00