Dział Administracji

Dział administracji składa się z kierownika działu, inspektora ds. kadr, eurokoordynatora- podinspektora ds. zamówień, referenta.

Do zadań działu administracji należy:

  • bieżąca obsługa działalności Ośrodka, a także jednostek podległych - Środowiskowego Domu Samopomocy, Świetlicy Socjoterapeutycznej Klubu Pracy;
  • przygotowywanie projektów umów;
  • prowadzenie kadr;
  • przygotowywanie i prowadzenie procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
  • administrowanie budynkami OPS;
  • obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej;
  • aplikowanie o środki EFS.