Dział Finansowo-Księgowy

Do zadań działu Finansowo-Księgowego należy przede wszystkim obsługa finansowo-księgowa Ośrodka, a w szczególności:

  • opracowywanie projektów planów finansowych,
  • opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych,
  • kwalifikowanie dowodów księgowych wg kwalifikacji budżetowej i zadaniowej (dekretacja),
  • księgowanie dowodów księgowych na kontach,
  • prowadzenie kont analitycznych,
  • prowadzenie kart wydatków,
  • sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, kart zasiłków chorobowych,
  • naliczanie i rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji i raportów,
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat z kasy, sporządzanie raportów kasowych,
  • prowadzenie analizy wydatków budżetowych.