Dział Świadczeń

Dział Świadczeń zajmuje się:

  • obsługą komputerowej bazy świadczeń dla podopiecznych Ośrodka,
  • prowadzeniem ewidencji klientów korzystających z pomocy materialnej i niematerialnej,
  • realizacją przyznanych świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych,
  • sporządzaniem list wypłat świadczeń w rozbiciu na zadania własne i zlecone,
  • wydawaniem talonów żywnościowych do sklepu oraz abonamentów obiadowych do baru,
  • prowadzeniem dokumentacji związanej z naliczaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne dla klientów OPS,
  • przygotowywaniem materiałów i sporządzanie miesięcznej, kwartalnej i rocznej sprawozdawczości.