Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży realizuje swój program poprzez:

  • organizowanie programowych zajęć sportowych, plastycznych, muzycznych, filmowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych;
  • odrabianie lekcji i wyrównywanie braków szkolnych;
  • zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

W Ośrodku kontynuowana jest akcja dożywiania dzieci w postaci suchego prowiantu lub ciepłych posiłków pozyskanych dzięki sponsorom.