Regulamin Organizacyjny

Poniżej zamieszczamy Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. Ursus m. st. Warszawy, uchwalony Zarządzeniem nr 10 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. Ursus m. st. Warszawy z dnia 16.12.2011 r.:

Regulamin Organizacyjny