Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Słoneczny Dom" funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Dom działa w oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawę o pomocy społecznej. Do zadań ŚDS należy prowadzenie działań terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zajęcia w środowiskowym domu prowadzone są przez pięć dni w tygodniu.

Założonym i głównym celem realizowanym przez ŚDS „Słoneczny Dom" to tworzenie miejsca o podwyższonej tolerancji na inność, bezpiecznego miejsca dla osób którym trudno sprostać (ze względu na stan zdrowia - chorobę psychiczną) oczekiwaniom społecznym.

W realizowanym przez nasz dom programie bardzo staramy się zwracać uwagę na jakość i adekwatność oferowanych usług.

Osobę cierpiącą na zaburzenia psychiczne cechuje chaos i przypadkowość, niepewność i co dla niej najtrudniejsze - załamanie dotychczasowego systemu wartości i używanego dotąd modelu postrzegania rzeczywistości. Konstruktywne i rzeczowe przepracowanie z osobami z zaburzeniami psychicznymi ich problemów zazwyczaj staje się początkiem interwencji, która daje dużą szansę przybliżenia tych osób do zdrowia lub chociażby do jakiejś formy stabilizacji.