Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej

Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej
Dom Kultury Kolorowa
ul. Sosnkowskiego 16 pokój 127
02-495 Warszawa

tel. (22)  662 62 08, (22) 662 63 81

poniedziałki i środy w godz. 8-12
 

Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  prowadzi działania na rzecz osób bezrobotnych. Podstawowym zadaniem Zespołu jest pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia.  Oferujemy:

  • dostęp do aktualnych ofert pracy w prasie (Gazeta Wyborcza, Oferta)  i ogłoszeń zamieszczonych w Internecie,
  • przesyłanie dokumentów aplikacyjnych przy pomocy faksu oraz Internetu,
  • bezpłatny dostęp do telefonu, faksu i drukarki,
  • pomoc przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
  • indywidualne rozmowy przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy,
  • w zależności od zapotrzebowania grupy wsparcia lub indywidualne rozmowy prowadzone przez psychologów Centrum Pomocy Rodzinie,
  • przekazywanie informacji dotyczących m.in. bezpłatnych szkoleń, pracy organizacji pozarządowych pomagającym osobom bezrobotnym,
  • udostępnianie aktualnych materiałów-informatory, poradniki, ulotki.

Rolą osób pracujących w Zespole jest towarzyszenie i służenie wsparciem. Towarzyszenie opiera się na indywidualnym podejściu do sytuacji bezrobotnego. Staramy się wzmocnić motywację i wiarę w możliwość zmiany sytuacji życiowej. Pomagamy zanalizować niepowodzenia w poszukiwaniu pracy, przełamać bariery, nabyć umiejętność asertywnego wypromowania swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych, analizowania rynku pracy.