Документи для завантаження | Dokumenty do pobrania

ФОРМУЛЯР КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ НА НАДАННЯ ДОПОМОГИ

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

ЗАЯВКА НА ШКІЛЬНІ ОБІДИ

WNIOSEK O PRZYZNANIE OBIADÓW SZKOLNYCH

ЗАЯВА НА ХАРЧУВАННЯ В ДИТЯЧОMY САДКY

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO