Допомога громадянам України | Pomoc obywatelom Ukrainy

Допомога громадянам України

Громадяни України котрі відповідають наступним умовам можуть отримати:

 • одноразову допомогу – 300 зл
 • допомогу соціальну

Має право отримати допомогу громадянин України, котрий в’їхав легально на територію Республіки Польща (РП) в період від дня 24 лютого 2022 р. до дня встановленого у наказі Ради Міністрів, виданого на підставі  ст. 2 пар. 4 спеціального закону, а також декларує намір лишитися на території Республіки Польща і вніс свої дані до реєстру PESEL.

Легальним визнається також перебування дитини народженої на території Республіки Польща мамою, котра відповідає вищенаведеним умовам.

Підстава надання легальності перебуванню громадянина України

 • Легальність перебування буде встановлюватися на основі реєстрації громадянина України комендантом пункту Прикордонної Служби.
 • У випадку якщо в’їзд громадянина України не був зареєстрований під час прикордонного контролю, його перебування на території РП буде реєструватися Головним Комендантом Прикордонної Служби (Komendant Główny Straży Granicznej).
 • Головний Комендант Прикордонної Служби буде проводити в системі телеінформаційним Прикордонної Служби реєстрацію громадян України, котрі в’їхали на територію РП безпосередньо з території України у зв’язку з військовим вторгненням, а також тих, котрі подали заяву на отримання номеру PESEL.
 • Головний Комендант Прикордонної Служби забезпечує громадам доступ до даних записаних у реєстрі, в ході телепередачі даних.
 • Громадянину України, перебування якого на території РП визнається легальним на основі ст. 2 пар. 4 спеціального закону, на підставі заяви, поданої у довільному виконавчому органі громади – надається номер PESEL.
 • Дані, що були опрацьовані у вищенаведеному реєстрі стають доступні державним і самоурядовим організаційним одиницям – у рамках необхідних для реалізації їхніх завдань публічних (ст. 450 закону про іноземців)

Де подати заяву на допомогу?

 • Заява на виплату допомоги подається в закладі соціальної допомоги, що відповідає місцю перебування особи, що подає заяву.
 • Громадяни України, що знаходяться на території району Урсус, подають заяву на допомогу в: Закладі Соціальної Допомоги Району Урсинув Варшава, вул. Цибіса 7 (Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1).
 • Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, що фактично опікується дитиною.
 • Прикладом заяви є додаток до інформації.

Інформація, необхідна для отримання допомоги

 • Особа, яка подає заяву, або особа, від імені якої подається заява, надає такі дані:
  • ім’я (імена) та прізвище;
  • дата народження;
  • громадянство;
  • стать;
  • вид, серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
  • відомості про дату в’їзду на територію РП;
  • адреса проживання;
  • контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти, якщо їх має;
  • номер PESEL.
 • У випадку, якщо заявник надав контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти), заклад соціальної допомоги повідомляє йому дату та форму виплати допомоги використовуючи доступні засоби зв’язку.
 • Виплата допомоги може здійснюватися у формі переказу на банківський рахунок, зазначений заявником, або іншим способом, визначеним органом, що здійснює виплату допомоги (наприклад, на касі).

В першу чергу громадяни України отримують гуманітарну допомогу у вигляді проживання, повного пансіона та медичного обслуговування, далі можуть користуватися з:

 • вільного доступу до польського ринку праці для громадян України, перебування яких визнано легальним, а також доступ до інструментів ринку праці, активних форм допомоги та направлення на роботу через бюро праці.
 • право на родинні виплати, виплати по догляду за дитиною, капітал родинний опікунський та виплату хороший старт.
 • соціальні виплати невідкладного та короткострокового характеру (наприклад, один-два місяці), як підтримка в подоланні важких життєвих ситуацій та забезпечення найбільш термінових  витрат на проживання: людей похилого віку, неповносправних та матерів з маленькими дітьми.

Громадянам України, які легально перебувають на території Республіки Польща, соціальна допомога може призначатися, як і у випадку одноразової допомоги.

Вид соціальної допомоги, яка надається громадянам України:

 • Громадянам України можуть надаватися грошові та негрошові виплати:
  • харчування, харчові продукти або цільова надбавка на харчування, якщо особа не забезпечена харчуванням,
  • періодична надбавка,
  • послуги догляду,
  • охоронювана квартира,
  • соціальна робота,
  • консультація спеціаліста,
  • кризове втручання.
 • Працівник закладу соціальної допомоги визначає склад і доходи сім’ї відповідно до принципів, визначених законом про соціальну допомогу.
 • У випадку, якщо громадянин України отримує дохід в іноземній валюті, розмір цього доходу визначається за середнім курсом Національного банку Польщі (NBP) на дату прийняття адміністративного рішення про соціальну допомогу.
 • У разі, коли деякі члени сім’ї не відповідають вимогам на соціальну допомогу на підставі спеціального закону або ст. 5 закону про соціальну допомогу, при призначенні пільг заклад соціальної допомоги враховує лише потреби тих осіб, які мають право на пільги. Особи, які не мають права на соціальну допомогу, враховуються до складу сім’ї, а їхні доходи – до доходу сім’ї.

Принципи надання допомоги

Допомога надається на умовах та відповідно до закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 р. з деякими змінами.

 • Громадянин України, який звертається за допомогою, подає декларацію про особистий, сімейний, дохідний та майновий стан, яка є частиною 1-го Формуляра кваліфікаційного для визнання допомоги (шаблон Формуляра додається до інформації).
 • У разі виникнення сумнівів щодо змісту декларації, яку подав громадянин України, працівник закладу проводить співбесіду.
 • Положеннями спеціального закону передбачено можливість надання грошової допомоги не більше ніж на 60 днів будь-якому суб’єкту, зокрема фізичній особі, яка веде домашнє господарство, яка забезпечуватиме проживання та харчування громадян України.

Від якої дати може надаватись допомога?

 • Допомога може надаватися відповідно до ст. 106 пар. 3 закону про соціальну допомогу, за календарний місяць, починаючи з місяця, в якому було подано заяву разом із декларацією.
 • У випадку, якщо право на допомогу не охоплює повний місяць (наприклад, особа перебувала в Україні частину місяця), допомога призначається за неповний місяць, а розмір допомоги визначається діленням повної суми на кількість календарних днів у цьому місяці та множенням на число днів, на які поширюється допомога.

Соціальна допомога громадянам України, члени сім’ї яких повернулися на територію України

За якими правилами надається допомога?

Допомога надається відповідно до ст. 30 закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Хто має право на допомогу?

Допомога надається громадянам України, які легально перебувають на території Польщі (які не мають права на соціальну допомогу на підставі ст. 5 і 5а закону про соціальну допомогу та ст. 29 спеціального закону), члени сім’ї яких повернулися на територію України.

На яку допомогу може розраховувати громадянин України?

 • Громадянам України можуть надаватися грошові та негрошові виплати.
 • До складу родини громадянина України не враховується член родини, котрий повернувся на територію України.

Як і куди подавати заяву на допомогу?

 • Заява про виплату допомоги подається до закладу соціальної допомоги громади, відповідно до місця проживання особи, яка подає заяву.
 • У разі перетворення закладу соціальної допомоги на центр соціальних послуг заява подається до центру соціальних послуг.

В якому режимі та на яких умовах надається допомога?

 • Допомога надається на умовах та відповідно до закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 р. з деякими змінами.
 • Громадянин України, який звертається за допомогою, подає декларацію про особистий, сімейний, дохідний та майновий стан.
 • У справі не проводиться співбесіда, якщо немає сумнівів щодо змісту декларації громадянина України.

Від якої дати може надаватися допомога?

Допомога може надаватися відповідно до ст. 106 пар. 3 закону про соціальну допомогу, за календарний місяць, починаючи з місяця, в якому було подано заяву разом із декларацією. У випадку, якщо право на допомогу не охоплює повний місяць (наприклад, чоловік виїхав у середині місяця), допомога призначається за неповний місяць, а розмір допомоги встановлюється шляхом ділення повної суми на число календарних днів у цьому місяці і множення на кількість днів, на які поширюється пільга.

Заява про виплату одноразової допомоги у розмірі 300 злотих

Заява для іноземця

Заявка на шкільні обіди 

Заява на харчування в дитячому садку

Інформаційне положення GDPR

 

 

 

 

 

 

Pomoc obywatelom Ukrainy

Obywatele Ukrainy, spełniający poniższe warunki, mogą otrzymać:

 • pomoc jednorazową – 300 zł
 • świadczenia z pomocy społecznej

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która spełnia wyżej określone warunki.

Podstawa ustalania legalności pobytu obywatela Ukrainy

 • Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej.
 • W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 • Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz tych, którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.
 • Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.
 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.
 • Dane przetwarzane w ww. rejestrze udostępnia się m.in. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych (art. 450 ustawy o cudzoziemcach).

Gdzie złożyć wniosek o pomoc?

 • Wniosek o wypłatę pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.
 • Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Dzielnicy Ursus, wnioski o przyznanie pomocy składają w: Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1.
 • Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 • Wzór wniosku stanowi załącznik do informacji.

Informacje niezbędne do otrzymania pomocy

 • Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podaje następujące dane:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • data urodzenia;
  • obywatelstwo;
  • płeć;
  • rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  • informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
  • adres pobytu;
  • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeśli je posiada;
  • numer PESEL.
 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji.
 • Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).

W pierwszej kolejności obywatele Ukrainy otrzymują pomoc humanitarną w formie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia i opieki medycznej, następnie mogą korzystać ze:

 • swobodnego dostępu do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, a także dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.
 • uprawnienia do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia dobry start.
 • świadczeń z pomocy społecznej o charakterze doraźnym i krótkoterminowym (np. jeden, dwa miesiące), jako wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczenie najpilniejszych wydatków bytowych: osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi.

Świadczenia z pomocy społecznej może otrzymać obywatel Ukrainy przebywający legalnie na terenie Rzeczpospolitej tak jak w przypadku pomocy jednorazowej.

Rodzaj świadczeń z pomocy społecznej przyznawanych obywatelom Ukrainy:

 • Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne:
  • posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia,
  • zasiłek okresowy,
  • usługi opiekuńcze,
  • mieszkanie chronione,
  • praca socjalna,
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • interwencja kryzysowa.
 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej ustala skład i dochód rodziny na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
 • W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP, z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
 • W przypadku gdy niektórzy członkowie rodziny nie posiadają uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie specustawy lub art. 5 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej przyznając świadczenia bierze pod uwagę jedynie potrzeby tych osób, które są uprawnione do świadczeń. Osoby nieuprawnione do pomocy społecznej wlicza się do składu rodziny, a ich dochód wlicza się do dochodu rodziny.

Zasady przyznawania pomocy

Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami.

 • Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, które jest częścią I Formularza kwalifikującego do przyznania pomocy (wzór Formularza stanowi załącznik do informacji).
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy, pracownik ośrodka przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.
 • Przepisy specustawy przewidują możliwość przyznania świadczenia pieniężnego, nie dłużej niż za okres 60 dni, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Od jakiej daty mogą być przyznawane świadczenia?

 • Świadczenia mogą być przyznawane, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z oświadczeniem.
 • W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (np. osoba przez część miesiąca przebywała na terytorium Ukrainy), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc przysługuje przebywającym legalnie na terytorium Polski obywatelom Ukrainy (a którzy nie są uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 5 i 5a ustawy o pomocy społecznej oraz art. 29 specustawy), których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy.

Na jakie świadczenia może liczyć obywatel Ukrainy?

 • Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne.
 • Do składu rodziny obywatela Ukrainy nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy?

 • Wniosek o wypłatę pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.
 • W przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych wniosek składa się w centrum usług społecznych.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

 • Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami.
 • Obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
 • W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

Od jakiej daty mogą być przyznawane świadczenia?

Świadczenia mogą być przyznawane, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z oświadczeniem. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca (bo na przykład mąż wyjechał w połowie miesiąca), świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł

Oświadczenie dla cudzoziemca

Wniosek o obiady szkolne

Wniosek o wyżywienie w przedszkolu

Klauzula informacyjna RODO