Projekt E-Opieka

Projekt E-Opieka

Aktualności Projekt E-Opieka Projekt pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu...
Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością”

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością”

Aktualności Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością” Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością” skierowany jest do mieszkańców m.st. Warszawy – osób z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną oraz intelektualną. Odbiorcami usług są...
OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

Aktualności OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024 W 2024 r. m.st. Warszawa realizuje opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunów dzieci w formule dzienneji całodobowej poza miejscem zamieszkania. Opieka wytchnieniowa...