Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2022 roku realizował Program „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program skierowany był do mieszkańców Dzielnicy Ursus powyżej 65 roku życia, którzy nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć podstawowych potrzeb, a także uwzględniał ochronę seniorów przed zakażeniem COVID-19 podczas trwającej epidemii. Program opierał się zasadach partnerstwa lokalnego, zaangażowaniu środowisk obywatelskich i świadczeniu codziennej pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Celem programu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych oraz umożliwienie im dalszego samodzielnego funkcjonowania w środowisku poprzez wsparcie społeczne seniorów, ułatwienie im dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej, oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego dzięki pracy wolontariuszy. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy kontynuuje realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów w roku 2023.

Deklaracja przystąpienia do programu