Aktualności

Pilotażowy program osłonowy „Zielone wsparcie”

23 maj 2019 | Aktualności

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY ZLIKWIDOWALI PIEC NA PALIWO STAŁE PROGRAM „ZIELONE WSPARCIE”

W dniu 16 listopada Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LVII/1489/2017 w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”. Uchwałą XI/221/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. przedłużono realizację programu do końca 2020 r.

Realizacja  Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie” została przedłużona do końca 2020 roku Uchwałą nr XI/221/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

Prezydent m.st. Warszawy w dniu 9 maja 2019 roku podpisał zarządzenie nr 754/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.

Wprowadzone zmiany w przepisach wpłyną na podwyższenie wysokości pomocy finansowej na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych, co spowoduje, że uzyskana pomoc będzie stanowiła większe wsparcie dla budżetu osoby, która zlikwidowała piec zasilany paliwem stałym.

Wnioski o przyznanie zasiłku w ramach programu należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1.

Zarządzenie nr 1918/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 754/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 maja 2019r.:  https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8ABBCCB9-5FF6-4EC2-866C-18CDF960D842,frameless.htm

Więcej informacji: http://zielona.um.warszawa.pl/pilota-owy-program-os-onowy-zielone-wsparcie