Plan zamówień publicznych – korekta | 2019

30 wrz 2019 | Plany przetargów

Plan udzielania zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w 2019 r. – korekta

Lp

Przedmiot zamówienia

Robota budowlana/usługa/

dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane w całości/częściach 

Wartość szacunkowa (orientacyjna) w  złotych netto 

Wartość szacunkowa (orientacyjna) w  euro netto

Termin wszczęcia postępowania

1

Zakup usługi restauracyjnej dla  podopiecznych OPS oraz dowóz obiadów dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora 

usługi

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy p.z.p

w całości 

 334 000 zł netto

77 463 

Listopad – grudzień 

2019

2.

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy p.z.p

w częściach 

130 364 zł netto

30 234 

Październik – grudzień 

2019