Aktualności

POMOC FINANSOWA dla osób samotnie gospodarujących na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego

26 lut 2020 | Aktualności

Dla kogo?

Dla mieszkańców Warszawy, którzy prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1752,50 zł netto.

Jaką pomoc otrzymasz?

Zasiłek celowy z pomocy społecznej – minimum 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*.

Jak uzyskasz pomoc?

  1. Złóż wniosek do dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej (OPS).
  2. Pracownik socjalny OPS przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu Twojego zamieszkania, aby ustalić, czy spełniasz kryteria przyznania pomocy.
  3. Otrzymasz decyzję o wysokości zasiłku, sposobie oraz okresie jego wypłaty.

Pamiętaj! Zasiłek celowy zostanie przyznany od miesiąca, w którym złożysz wniosek o pomoc.

Pomoc finansowa rusza od 1 marca 2020 r.

* więcej informacji na

warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

POMOC FINANSOWA dla osób samotnie gospodarujących na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego

W ZWIĄZKU NOWYMI STAWKAMI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

289_2020_zarządzenie_kryterium_mieszkanie_lokal

289_2020_zał_zarządz_kryterium_mieszkanie_lokal