Pracownik ds. kadr, płac i administracji w ŚDS – Wyniki naboru

22 gru 2020 | Oferty pracy aktualne

Warszawa 22.12.2020

WYNIK NABORU
dot. ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze: Pracownik ds. kadr, płac i administracji w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik ds. kadr, płac i administracji w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” wpłynęła w terminie jedna oferta.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów złożonych przez kandydata w zakresie spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu oraz rozmowy kwalifikacyjnej została podjęta decyzja o zatrudnieniu:

Pani Wioletty Bieleckiej zamieszkałej w Warszawie

Pani Wioletta Bielecka spełnia wymagania formalne i konieczne do podjęcia pracy na stanowisku, określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje oraz umiejętności kandydata, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.