Pracownik socjalny

23 lip 2019 | Oferty pracy archiwalne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poszukuje  2 kandydatów do pracy

na stanowisku

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

do Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej

Od kandydatów oczekujemy:

  • spełniania wymagań, co do wykształcenia, o których mowa w art. 116 ustawy o pomocy społecznej,
  • mile widziana umiejętność obsługi systemu POMOST,
  • mile widziana znajomości podstaw prawa administracyjnego w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Ursus 

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
  • pracę w innowacyjnej instytucji, 
  • pracę w zespole,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych
osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 08.08.2019 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Plac Czerwca 1976r Nr 1  02-495 Warszawa

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nr ref. 3/2019 – pracownik socjalny”.

Dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli wpłyną na ww. adres w terminie do dnia 08.08.2019 r. do godz. 10.00

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy lub zawiera dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o stopniu niepełnosprawności) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

Treść zgody powinna brzmieć:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym orazzałączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY. Niniejsza zgoda została udzielona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.

(data i podpis kandydata do pracy)

W przypadku, gdy dokumenty aplikacyjne będą zawierały szerszy zakres danych i Ośrodek nie otrzyma od
kandydata pisemnej zgody na ich przetwarzanie – informujemy, że nie zostaną one do Państwa odesłane
lecz zostaną trwale zniszczone lub usunięte z poczty elektronicznej.