Program Centrum Integracji i Edukacji dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” 2021

6 lip 2021 | Programy, Projekty i programy

Program Centrum Integracji i Edukacji dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” skierowany jest do dzieci romskich i polskich zagrożonych wykluczeniem społecznym, mniejszości etnicznych i narodowych. Głównym założeniem projektu jest pogłębianie integracji międzykulturowej oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i poznawczego podopiecznych Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”. Realizowany od V-XII 2021 r. ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

Dofinansowanie 60.000 zł. Całkowita wartość projektu 76.800 zł.