Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”

29 mar 2019 | Programy, Projekty i programy

Jest to projekt wsparcia dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego ze społecznością większościową zamieszkującą Dzielnicę Ursus m st. Warszawy.  Głównym założeniem programu jest pogłębianie integracji międzykulturowej oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i poznawczego.

Projekt dofinansowany jest dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 2014-2020.