Program „Mamo! Idę na boisko” to program całorocznych, bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej. Program administrowany jest przez Fundację Akademia Sportu PRO-AM we współpracy z klubami sportowymi oraz firmami organizującymi regularne zajęcia sportowe.
W programie udział mogą brać dzieci w wieku 4-18 lat. Fundacja, biorąc pod uwagę indywidualne preferencje dzieci wskazane w ankiecie zgłoszeniowej, proponuje wybranej grupie dołączenie do zajęć  organizowanych w ich okolicy. Dzieci zapraszane są na zajęcia sportowe odbywające się w odległości maksymalnie 30 minut drogi komunikacją miejską od miejsca zamieszkania.
Dzieci, które dołączą do programu od lutego 2019 roku będą mogły korzystać z zajęć do końca roku szkolnego 2018/2019.
Ankiety zgłoszeniowe można odebrać w OPS przy ul. Prawniczej 54, I piętro
M. Hilińska-Redzicka .