Aktualności

Program „Opieka Wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Szczególy: https://warszawa19115.pl/-/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Od 1 kwietnia 2022r m.st. Warszawa rozpoczęło realizację usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Program  skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Celem Programu jest:

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Co musisz zrobić

 1. Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022
 2. Zapoznaj się z regulaminem Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.
 3. Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu:
 • Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
 1. Sternicza 125
  01-350 Warszawa
  Osoba do kontaktu – Beata Gozdek
  tel. 22 665 22 39 wew. 102
  e-mail: sekretariat@dpskombatant.waw.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

www.dpskombatant.waw.pl(otwiera się w nowej karcie)

 • Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
 1. Bohaterów 46/48
  03-007 Warszawa
  Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka
  tel. 786 856 726
  e-mail: socjalni@dpspodbrzozami.pl

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30

www.dpspodbrzozami.pl

 1. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
 2. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki, jak również wskazanie aktualnego sądu prowadzącego nadzór.