Jest to projekt wsparcia dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego ze społecznością większościową zamieszkującą Dzielnicę Ursus m st. Warszawy.  Głównym założeniem programu jest pogłębianie integracji międzykulturowej oraz podejmowanie działań mających na celu...