Aktualności

Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

10 sty 2020 | Projekty socjalne

Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie Dzielnicy Ursus, które w związku z napotykanymi na co dzień trudnościami, wymagają wsparcia.

Pomoc będzie udzielana w zakresie informacyjnym

– poprzez udzielanie informacji z obszaru działań jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy oraz oferty instytucji i organizacji działających na terenie miasta, m.in w obszarze edukacji, wsparcia szeroko rozumianego systemu pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej a także rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej;

– poprzez przekazywanie oferty i danych teleadresowych konkretnych instytucji oraz podmiotów, które oferują działania lub usługi adekwatne dla wsparcia;

– poprzez pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Dla kogo:

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami oraz do ich rodzin, opiekunów.

Cel projektu:

– poznanie oferty pomocy na terenie m. st. Warszawy;

– uzyskanie pomocy przy wypełnianiu dokumentów m.in. o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, renty, świadczenia 500+

Czas trwania:

Punkt będzie czynny:

            – w czwartki w godzinach 10.30 – 12.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w pokoju nr 18

             – w środy w godzinach 12.00 -14.00 w Filii Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ul. Prawnicza 54, pokój nr 2

Miejsce:

Osobą prowadzącą punkt będzie Izabela Gromek – koordynator Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych n terenie dzielnicy Ursus.