Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ursusie dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Dom działa w oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawę o pomocy społecznej. Do zadań ŚDS należy prowadzenie działań terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zajęcia w środowiskowym domu prowadzone są przez pięć dni w tygodniu.

Założonym i głównym celem realizowanym przez ŚDS jest tworzenie miejsca o podwyższonej tolerancji na inność, bezpiecznego miejsca dla osób którym trudno sprostać (ze względu na stan zdrowia – chorobę psychiczną) oczekiwaniom społecznym.

W realizowanym przez nasz dom programie bardzo staramy się zwracać uwagę na jakość i adekwatność oferowanych usług.

NASZE ZAŁOŻENIA I CELE
 • zapewnienie poczucia spokoju i bezpieczeństwa
 • pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i społecznego
 • motywowanie do leczenia specjalistycznego
 • profesjonalne wsparcie terapeutyczne i psychologiczne
 • uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów
 • udzielanie wsparcia rodzinom
 • aktywizacja zawodowa
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
W RAMACH PROGRAMU WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCEGO PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
 • umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej
 • umiejętności organizowania czasu wolnego
 • umiejętności interpersonalne
TERAPIA ZAJĘCIOWA ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH PRACOWNIACH
 • pracowni kulinarnej
 • pracowni komputerowej
 • pracowni muzykoterapii i relaksu
 • pracowni plastycznej
 • pracowni psychoedukacji
 • koła redakcyjnego
 • koła fotograficznego
 • dobrze wyposażonej siłowni

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ursusie "Słoneczny Dom"

Prawnicza 54
02-495 Warszawa
tel. kom. 511 863 083
sds@ops-ursus.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ursusie "Słoneczny Dom"

Prawnicza 54
02-495 Warszawa
tel. kom. 511 863 083
sds@ops-ursus.pl