Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe | 2018

10 maj 2019 | Sprawozdania finansowe archiwalne

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy za 2018 rok

Bilans

2018-Bilans.pdf

Informacja 1

2018-Informacja1.pdf

Informacja 2

2018-Informacja2.pdf

Zmiany w funduszu

2018-Fundusz.pdf

Rachunek zysków i strat

2018-RachunekZiS.pdf