Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Ursusie dysponuje wolnymi miejscami dla chorujących psychicznie mieszkańców m.st Warszawy. 

ŚDS „Słoneczny Dom” to dzienny ośrodek wsparcia, w którym zespół
wykwalifikowanych terapeutów wraz z grupą uczestników, będących
najlepszymi specjalistami w dziedzinie kryzysu psychicznego, służy
wsparciem w drodze ku przywracaniu i rozwijaniu umiejętności potrzebnych
do samodzielnego życia, uczenia się, pracy, ale i wspólnej zabawy.

W bezpiecznej atmosferze możesz:

− lepiej zrozumieć przeżywane trudności
− poszukiwać nowych sposobów radzenia sobie z kryzysami
− poznać lepiej siebie, swoje potrzeby i możliwości
− rozwijać bardziej zadowalające relacje z ludźmi, nawiązywać nowe
znajomości
− rozwijać nowe pasje i zainteresowania
− doświadczając akceptacji i zrozumienia odnaleźć nadzieję i większy
spokój

Proponujemy następujące formy rozwoju:

− indywidualne rozmowy wspierające
− grupa wsparcia
− trening umiejętności społecznych
− psychoedukacja
− trening funkcji poznawczych
− arteterapia
− muzykoterapia
− dogoterapia
− zajęcia ruchowe
− nauka języka angielskiego
− treningi kulinarne
− koło redakcyjne – w Środowiskowym Domu Samopomocy wydajemy gazetę
„Alternatywa”
− wyjścia edukacyjno-rekreacyjne

Zespół ŚDS pracuje pod stałą Superwizją.

DO NASZEGO DOMU ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8.00-16.00

Informacje dotyczące funkcjonowania Słonecznego Domu uzyskają państwo
pod numerem telefonu:
tel. 511 863 083,
e-mail: slonecznydom@sdsursus.civ.pl
lub osobiście w siedzibie Domu
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Prawnicza 54, 02-495 Warszawa
www: https://sdsslonecznydom.blogspot.com
www.facebook.com/sdsslonecznydom