Szkolenie dla pracowników Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka ul. Zagłoby 11 w Warszawie

20 wrz 2019 | Projekty i programy, Projekty socjalne

W dniach 14, 19, 26 czerwca 2019r, Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował Projekt socjalny – Szkolenie dla pracowników Przedszkola Integracyjnego  nr 137 im. Janusza Korczaka ul. Zagłoby 11 w Warszawie na temat ,,Realizacji procedury  Niebieskiej Karty w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka”. Szkolenia odbyły się na terenie  Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka ul. Zagłoby 11 w Warszawie. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość pozyskania wiedzy na temat praktycznych  informacji oraz rozwiązań  stosowanych podczas zakładania oraz realizacji procedury Niebieskiej Karty,  przepisów prawa karnego, kodeksu rodzinno – opiekuńczego w odniesieniu do powyższej procedury  oraz podwyższenie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem szkolenia było m. in zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu, wzrost kompetencji uczestników w zakresie diagnozowania dzieci – ofiar przemocy oraz udzielania im pomocy psychologicznej, możliwość uczestnictwa we wspólnych i jednolitych standardach postępowania – w przypadku diagnozy przemocy lub podejrzenia jej występowania, zarówno u dzieci jak i członków ich rodzin. W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników przedszkola. Prowadzącymi szkolenie byli specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Działu Pomocy Specjalistycznej – Zespołu ds. Przemocy i Uzależnień – Pani Agnieszka Niemirowicz – Szczytt oraz Pan Mariusz Wyralski.