Usługi restauracyjne oraz dowóz obiadów | 2019

26 lis 2018 | Przetargi archiwalne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza przetarg nieograniczony na zakup usługi restauracyjnej – wydania 1137 obiadów miesięcznie przygotowanych do konsumpcji w lokalu Wykonawcy dla  podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dostarczenia 725 obiadów miesięcznie do miejsc zamieszkania klientów oraz dowóz 510 obiadów miesięcznie dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu Seniora.

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | siwz.doc

Załącznik 1

z1.doc

Załącznik 2

z2.docx

Załącznik 2a

z2a.docx

Załącznik 3

z3.docx

Załącznik 4

z4.docx

Załącznik 5

z5.doc

Załącznik 6

z6.docx

Załącznik 7

z7.doc

Ogłoszenie

ogloszenie.docx