Aktualności

UWAGA! Dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

15 paź 2019 | Aktualności

W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 ogłaszamy dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II: 16 października 2019 r. – 31 października 2019 r.

Moduł II to realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych.

Wnioski można składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z jakich innych form wsparcia można skorzystać w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Moduł I – Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;

Moduł III – Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

 Program jest współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.