Aktualności

W ramach projektu pn. „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, kupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny i medyczny do utworzenia ogólnowarszawskiej wypożyczalni.

Sprzęt będzie udostępniany bezpłatnie mieszkańcom Warszawy. Osoby spełniające kryteria będą mogły wypożyczyć sprzęt na czas do 6 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach z możliwością wydłużenia terminu do roku. Z uwagi na fakt, że sprzęt jest specjalistyczny, aby z niego skorzystać, potrzebne jest zaświadczenia lekarskie. Lekarz potwierdza potrzebę i możliwości danej osoby do używania danego typu sprzętu.

Kto może skorzystać z wypożyczalni?

Mieszkańcy Warszawy, którzy złożą wniosek oraz posiadają zaświadczenie od lekarza, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu.

Dodatkowo wnioskodawca musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania;
  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • być odbiorcą usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
  • być odbiorcą usług asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć w dogodnej dla siebie formie:

  • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa”
  • pocztą na adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
  • przez Epuap na adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 22 277 49 70

mail: cus@um.warszawa.pl

Warszawska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

https://ops-ursus.pl/wp-content/uploads/2023/03/sprzet-rehabilitacyjny-jpg.jpg